“Spring Mood” by Dmitry Shoytov

Photographer: Dmitry Shoytov   Model: Ekaterina @Wish!   Hair & Makeup Artist: Victoria Shartel-Kaluzhskih   Style: Elena Zevyakina Fashion: Vorobyeva Design, Carlo Pazzolini,  Concept Club, Zara, H & M, 3SS, Wood