“Yellow & Blue” by Dmitry Shoytov

Photographer: Dmitry Shoytov Model: Aleksandra @Top models Makeup Artist: Anita Ermolevskaya Hair Stylist: Victoria Shartel-Kaluzhskih Styling: Aleksandra Shoytova, Galina Poleskova