“Nuts Over” by Dmitry Shoytov

Photographer: Dmitry Shoytov  Model: Anastasia   Makeup Artist: Anita Ermolevaskaya  Hair Stylist: Victoria Shartel-Kaluzhskih    Stylist: Elena Zevyakina

Visit Photographers Website: www.dima-shoytov.ru